Recentment hem dut a terme, dins del projecte DIAL, una primera fase de validació amb un nombre reduït de persones majors usuàries que han testat dues solucions tecnològiques comercials, Alexa i Google Assistant, amb la finalitat d’obtindre la seua opinió i experiència i així agilitar el desenvolupament inicial de la solució tecnològica que estem desenvolupant per a elles.

La finalitat d’aquesta primera avaluació és determinar la viabilitat de la idea bàsica del projecte, a més de la viabilitat tecnològica, abans d’incloure funcions i interfícies d’usuari més complexes o complementàries.

També s’està provant en aquests usuaris la síntesi de la parla (Text-to-Speech) i el reconeixement de la parla (Speech-to-Text) tant de Google com de Microsoft, i incloent idioma espanyol i valencià, amb l’objectiu que les persones majors valoren quin to i velocitat de veu s’adequa més a les seues necessitats.

Amb aquesta primera fase de validació, com amb la realització dels focus group de desembre, l’objectiu dels socis que formem part de DIAL és el que ens marquem des d’un principi: Que la solució tecnològica final resulte realment útil per a les persones majors, que estiga dissenyada a mesura de les seues habilitats i necessitats.

Las sesiones de codiseño tienen como objetivo conocer en profundidad las necesidades y hábitos de las personas mayores, así como las que detecten, en su caso, las personas que cuidan de ellas y sus familiares. Con esta información las personas responsables de la parte tecnológica podrán diseñar una solución que responda a ellas.

En una primera fase de las sesiones de codiseño se llevarán a cabo talleres, por separado, con personas mayores; familiares y personas cuidadoras informales; y personas cuidadoras formales (como profesionales de servicios sociosanitarios a domicilio). En la segunda fase estos talleres se realizarán de forma conjunta entre todas las personas implicadas, incluyendo además a los responsables del desarrollo de la solución tecnológica.

Los talleres con personas mayores serán el 30 de noviembre y 2 de diciembre, de 10:30 a 12:30 horas.

Para más información sobre los mismos pueden llamar al teléfono 963 91 04 77.