• El passat 15 de setembre va tindre lloc a Las Naves la presentació de resultats i conclusions del projecte DIAL per part del grup de socis: Las Naves, grup SABIEN-Ítaca de la UPV, institut Polibienestar de la Universitat de València i l’empresa de serveis d’ajuda a domicili Iniciativa Social Integral
  • Vos compartim les presentacions que es van donar a conéixer durant l’esdeveniment

El projecte DIAL finalitza el 30 de setembre i divendres passat es va dur a terme la presentació de conclusions per part del consorci i els resultats del qual  han sigut molt favorables en general; especialment quant al sentiment que les persones majors participants han tingut de sentir-se acompanyades i ateses.

Cadascun dels socis va fer la presentació en funció de l’àrea assignada durant el projecte i que vos compartim a continuació:

Benvinguda i introducció al projecte .

El repte de la soledat no desitjada. Rosa Baños (UVEG)

La cocreació com a element clau per a l’acceptació de les innovacions tecnològiques – Lliçons apresesMario Lecumberri (Iniciativa Social Integral)

Quines tecnologies hi ha darrere de DIAL? Què és DIAL? DemostracióAlvaro Fides (UPV)

Què fa DIAL per les persones en situació de soledat no desitjada? DIAL en xifres. Rocío Herrero (UVEG) y Laura Gasser (Iniciativa Social Integral)

 – ¿Què ofereix DIAL a les Administracions públiques? Conclusions del projecte. Elena Rocher (Las Naves) y Vicente Traver (UPV) 

 

També vos compartim el vídeo de l’esdeveniment, que vam retrasmetre en directe i que podeu veure ací.

 

 

  • Es tracta d’un assistent de veu capaç de detectar situacions anòmales i de soledat en la seua vida quotidiana
  •  Hui s’han presentat les conclusions i resultats del pilot, que s’ha testat en 37 llars valencianes
  • La soledat no desitjada afecta a Espanya a un 13% de la població i provoca uns costos anuals de 14.000 milions d’euros.

Una de les principals conclusions del projecte DIAL que s’han presentat hui en Las Naves és que ha reduït el sentiment de soledat no desitjada de les persones majors que han participat en aquest.

Combatre la soledat no desitjada de les persones majors, a través del desenvolupament d’un assistent de veu; i reduir la bretxa digital i la usabilitat de la tecnologia per part d’aquest col·lectiu han sigut els dos objectius principals del projecte DIAL que s’ha dut a terme a València des de 2021.

Aquesta eina està inspirada en la ràdio, un mitjà amb el qual les persones majors se senten molt familiaritzades, ja que les que actualment tenen més de 70 anys han tingut relació al llarg de la seua vida amb la idea del “altaveu que els parla i els informa”.

Hui s’han presentat en Las Naves els resultats i conclusions del citat projecte per part del consorci, format pel centre d’innovació de l’Ajuntament de València, i el Grup ITACA-SABIEN de la Universitat Politècnica de València, l’Institut d’Investigació en Polítiques de Benestar Social (Polibienestar) de la Universitat de València i l’empresa de serveis d’ajuda a domicili Iniciativa Social Integral.

Durant aquest, s’ha instal·lat l’assistent de veu DIAL en la llar de 37 persones majors de València. Aquesta eina ha monitorat cada dia que la persona major seguira les rutines necessàries per al seu benestar: descans, presa de medicació, hàbits d’higiene, socialització, etc. A més, DIAL ha permés connectar amb una professional sociosanitària amb la qual les persones usuàries podien consultar dubtes, plantejar necessitats i transmetre qualsevol tipus de problema.

Precisament, el fet de comptar amb una persona de suport formada en la metodologia de “Escolta activa” darrere de l’assistent de veu ha sigut un altre dels resultats millor valorats a l’hora d’analitzar com ha funcionat el projecte.

L’eina ha sigut dissenyada també amb l’enfocament d’aquesta metodologia, la “Escolta activa”, que evita tractar a les persones majors de manera paternalista, que confia en el seu criteri i respecta els seus temps. I, de fet, s’ha detectat entre les conclusions que amb DIAL, gràcies al seu ús, s’ha reduït errors en la presa de la medicació per part de les persones que han participat.

També, durant l’acte final de DIAL s’ha posat de manifest la versatilitat de la tecnologia desenvolupada per a afegir futures funcionalitats que amplien el servei que s’ha proporcionat durant el pilot.

El cost social i econòmic de la soledat no desitjada

En l’acte final del projecte DIAL els socis d’aquest, a més de presentar les conclusions i explicar en quines ha consistit, han donat algunes dades sobre el problema de la soledat no desitjada. El repte a combatre amb aquest projecte i que, segons dades de 2016 afecta a Espanya a un 13% de la població, especialment persones vulnerables.

A més, el fet d’estar en una situació de soledat que no es vol genera uns costos de 14.000 milions d’euros anuals al nostre país, tant en costos sanitaris com laborals i socials.

Recomanacions per a l’Administració

Finalment, el grup de socis responsable del projecte DIAL ha elaborat en el seu informe final una sèrie de recomanacions concretes, dirigides a les Administracions Públiques, sobre per què i com hauria d’incloure’s aquest servei en les llars de persones majors.

La *Missió *Climàtica en la Capital Verda Europea 2024

Actualment València està treballant en la Missió Climàtica València 2030, primera missió de l’estratègia d’innovació Missions València 2030, amb l’objectiu de convertir a València en una ciutat climàticament neutra. A més, la ciutat ja forma part de les 112 ciutats que la Comissió Europea ha seleccionat dins de la missió «ciutats intel·ligents i climàticament neutres».

La Missió Climàtica és un dels quatre àmbits prioritaris del projecte de València, Capital Verda Europea 2024, juntament amb la millora de la infraestructura verda de la ciutat, la mobilitat sostenible i recuperació de l’espai públic, i l’alimentació saludable.

  • El V Congreso de Psicología Positiva se celebró en Bilbao los días 12, 13 y 14 de mayo de 2022.

El congreso generó un espacio de intercambio de experiencias y conocimiento entre profesionales e investigadores, cuyo objetivo compartido es el desarrollo y bienestar de las personas y organizaciones. Estos dos años la salud ha cobrado un papel muy importante, por lo que, además, se puso el acento en las intervenciones de Psicología Positiva y sus resultados en tiempos de COVID-19.

Más de 250 expertos en el ámbito de la Psicología Positiva de diferentes países acudieron y compartieron sus experiencias, así como nos ofrecieron el estado actual de la evidencia y las prácticas en el ámbito de la Psicología Positiva.

El congreso contó con ponentes reconocidos mundialmente, entre los que se encuentra Llewellyn Van Zyl (Universidad de Eindhoven), Raquel Palomera (Universidad de Cantabria), Gonzalo Hervás (Universidad Complutense de Madrid) y Ester Calvete (Universidad de Deusto), entre muchos otros.

El equipo del proyecto DIAL pudo difundir y compartir los primeros resultados del proyecto, a través de la presentación de la comunicación tipo póster titulada «Proyecto DIAL de detección de la Soledad No Deseada en personas mayores que viven solas mediante tecnologías asistivas de voz «.

Descargar: Póster SEPP

  • Aquesta metodologia evita tractar-los de manera paternalista i confia en el seu criteri, respectant els seus temps
  • Es tracta d’un projecte del centre d’innovació Las Naves, el grup SABIEN-Ítaca de la UPV, l’institut Polibienestar de la Universitat de València i l’empresa de serveis d’ajuda a domicili INICIATIVA SOCIAL INTEGRAL

Facilitar l’autonomia de les persones majors, respectar el fet que la persona major que viu sola s’està adaptant als canvis que suposa l’edat i les circumstàncies de la seua vida i que conserva la capacitat de decidir el que li convé són els fonaments de l’escolta activa. Una metodologia que els socis del projecte DIAL estan aplicant en el disseny del seu assistent de veu per a persones majors, els qui participen activament també en aquest.

El projecte DIAL (projectedial.com) té com a objectiu principal combatre la soledat no desitjada en les persones majors a través del desenvolupament d’una eina amigable i innovadora basada en tecnologies asistivas de veu multiplataforma. Formen part del mateix el centre d’innovació Las Naves, el grup SABIEN-Itaca de la UPV, l’institut Polibienestar de la Universitat de València i l’empresa de serveis d’ajuda a domicili INICIATIVA SOCIAL INTEGRAL. L’eina DIAL serà diferent a les que es troben actualment perquè està sent dissenyada especialment per a les persones que la utilitzaran.

De fet durant aquesta setmana s’han dut a terme a Las Naves noves sessions de codisseny en cocreació en les quals dos grups de cinc persones majors cadascun han relatat els seus hàbits diaris, així com les dificultats que es troben per a dur-les a terme; com prendre una dutxa, netejar la casa, fer la compra o tindre vida social, per exemple. Amb aquesta informació, així com amb la recollida en les anteriors sessions que s’han dut a terme amb elles i els seus familiars, i les pròximes que es realitzaran, el “diàleg” amb DIAL serà molt més precís i concorde a les seues necessitats.

Un diàleg que, aplicant l’escolta activa, tal com assenyala l’experta Elena Ariste, que col·labora en el projecte, “tindrà en compte que la persona major es troba en un procés de canvi que la fa més vulnerable, sí, però que per molt fràgil que es trobe té la capacitat per a pensar i arribar a entendre i decidir el que li convé”.

És un error, tal com afig Ariste, dirigir-se a les persones majors “d’una forma paternalista, com si no saberen ja pensar, dient-los el que han de fer, exigint-los uns temps que no són els propis de la seua edat”.

Per això, amb l’ús de l’escolta activa, DIAL evitarà frases com “has de prendre’t la medicació” i les canviarà per “tu ja tens en compte que és important prendre’t la medicació”, per exemple.

Eina innovadora en la tecnologia de reconeixement de veu

Des del grup de desenvolupadors de SABIEN-Ítaca, responsable de la part tecnològica de la solució DIAL expliquen que “està resultant un repte perquè és la primera vegada que s’aplica l’escolta activa en una tecnologia de reconeixement de veu; ni tan sols sistemes tan nous com Alexa són capaços de reconéixer el que aconseguirem amb DIAL”.

Aplicant alguns dels principis d’aquesta metodologia, DIAL serà capaç de detectar silencis; a l’hora de preguntar no es farà com si fora un “interrogatori”, sinó que es començarà amb una afirmació, reafirmant d’aquesta manera les capacitats de la persona major, seguint la lògica basada en escolta activa.

També, i tal com afigen des de SABIEN-Ítaca, “es personalitzaran els diàlegs, fent esment als seus familiars, mascotes, etc. A més, i això és molt important, quan l’assistent no siga capaç de continuar amb la “conversa”, derivarà a la persona major amb una professional sociosanitària que també estarà formada en escolta activa, tancant d’aquesta manera el procés”.

La creació de serveis innovadors per a les cures inclou la participació de professionals sociosanitaris i és, de fet, una altra de les característiques fonamentals de DIAL. Donades les característiques de les persones usuàries, i que l’objectiu del projecte és combatre la soledat no desitjada d’aquestes, darrere de l’eina tecnològica hi haurà un equip humà interactuant.

Missions València 2030

El model de governança Missions València 2030, basat a millorar la vida de les persones i la responsabilitat de les quals està compartida pel centre d’innovació Las Naves i la Delegació d’Innovació i Coneixement de l’Ajuntament de València, inclou la idea d’una Ciutat Compartida en la qual no podem oblidar a les persones majors i les seues especials necessitats. És per això que el projecte DIAL vol comptar amb elles en tot el procés de disseny de l’assistent de veu que utilitzaran per a combatre la soledat no desitjada.

Actualment s’acaba de llançar la Missió Climàtica València 2030, amb l’objectiu de convertir a València en una ciutat climàticament neutra i formar part de les 100 ciutats que la Comissió Europea seleccionarà dins de la missió «ciutats intel·ligents i climàticament neutres».

Recentment hem dut a terme, dins del projecte DIAL, una primera fase de validació amb un nombre reduït de persones majors usuàries que han testat dues solucions tecnològiques comercials, Alexa i Google Assistant, amb la finalitat d’obtindre la seua opinió i experiència i així agilitar el desenvolupament inicial de la solució tecnològica que estem desenvolupant per a elles.

La finalitat d’aquesta primera avaluació és determinar la viabilitat de la idea bàsica del projecte, a més de la viabilitat tecnològica, abans d’incloure funcions i interfícies d’usuari més complexes o complementàries.

També s’està provant en aquests usuaris la síntesi de la parla (Text-to-Speech) i el reconeixement de la parla (Speech-to-Text) tant de Google com de Microsoft, i incloent idioma espanyol i valencià, amb l’objectiu que les persones majors valoren quin to i velocitat de veu s’adequa més a les seues necessitats.

Amb aquesta primera fase de validació, com amb la realització dels focus group de desembre, l’objectiu dels socis que formem part de DIAL és el que ens marquem des d’un principi: Que la solució tecnològica final resulte realment útil per a les persones majors, que estiga dissenyada a mesura de les seues habilitats i necessitats.