Socis

Iniciativa social integral és una empresa de Serveis d’Ajuda a domicili que presta els seus serveis a diversos ajuntaments de la Comunitat Valenciana i a persones particulars. Des de 2012 hem participat en projectes d’Innovació Social i Urbana en l’àmbit europeu, i municipal. Alineats amb els ODS de l’Agenda 2030 participem en el desenvolupament i implementació de propostes d’innovació per a millorar les cures de les persones majors en els seus habitatges, allargant així el temps de residència en aquestes, de manera complementària (no substitutòria) de les cures personals.

En una societat on cada vegada serem més majors i viure més, necessitem solucions assequibles que ens permeten una millor autonomia de les persones majors i una millor tranquil·litat dels seus familiars cuidadors de referència. Si a més resolen problemes o necessitats d’aquest grup vulnerable, és un esforç que val la pena.

En DIAL aportarem tots els nostres coneixements adquirits en anteriors projectes per a facilitar la participació en codiseny i cocreació de manera que des del començament del projecte DIAL comptem amb els actors socials que després participaran de les solucions que es desenvolupen, a més de col·laborar en els aspectes ètics de la proposta.

Las Naves és el centre d’innovació de l’Ajuntament de València, que promou la innovació urbana i social posant a les persones en el centre de les seues accions, millorant directament o indirectament la seua qualitat de vida.

A través de l’estratègia Missions València 2030 Las Naves desenvolupa un nou i pioner model de governança de la innovació orientat a missions de ciutat que milloren la vida de la ciutadania. Missions d’innovació que aspiren a aconseguir una ciutat més saludable, sostenible, compartida i emprenedora.

El centre d’innovació Las Naves impulsa un model integrador d’innovació basat en 4 hèlices que han de treballar juntes: sector públic, sector privat, acadèmia i societat civil organitzada o no. I promouen la incorporació d’una cinquena hèlice: els mitjans de comunicació. A més, experimenta i aprén mitjançant l’impuls i desenvolupament de projectes d’innovació a la ciutat de València i el seu entorn.

En el projecte DIAL l’equip de les Naus és l’encarregat de la comunicació del projecte i de l’anàlisi del servei de cara a la seua explotació, models de negoci i sostenibilitat. També participa en les metodologies dels processos de codiseny i cocreació amb les persones majors, dirigits a obtindre una eina que s’adeqüe als seus hàbits i necessitats.

L’Institut d’Investigació en Polítiques de Benestar Social (POLIBIENESTAR) és un institut públic pertanyent a la Universitat de València-UVEG. És referent internacional en l’estudi i promoció del benestar i en la translació dels resultats de la investigació en serveis i polítiques encaminades a millorar la qualitat de vida de les persones. El grup LABPSITEC-VALÈNCIA (Laboratori de Psicologia i Tecnologia) (GIUV2017-380) forma part de l’Institut Polibienestar i ha sigut pioner en l’àmbit mundial en la utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Tics) en el camp de la promoció de la salut mental i el benestar des de 1995.

El projecte DIAL està totalment alineat amb les línies estratègiques de Polibienestar i Labpsitec, ja que es busca aprofitar el potencial que ofereixen les tecnologies digitals per a contribuir a la promoció del benestar social i psicològic, especialment en grups vulnerables, en aquest cas, persones majors en situació de Soledat No Desitjada. La nostra tasca en el projecte DIAL consisteix a desenvolupar i dur a terme el procés de validació i avaluació de la solució tecnològica, així com col·laborar en el desenvolupament i anàlisi dels estudis pilot, en l’estudi i detecció de necessitats, i en l’elaboració i definició dels aspectes tècnics que permeten desenvolupar l’aplicació.

La Universitat Politècnica de València (UPV) és una de les 5 millors universitats espanyoles quant a retorn per investigació pública i activitats de transferència de coneixement, és líder nacional quant a ingressos per llicències de patents i creació de start-ups.

Dins de la UPV es troba el grup Ítaca-Sabien, que compta amb una àmplia experiència en l’aplicació de les TIC en l’àmbit social i de salut, Intel·ligència Ambiental i en tecnologies “AAL” (Ambient Assisted Living), així com en reenginyeria, avaluació i validació de processos socials i sanitaris i solucions en entorns reals, incloent-hi una llarga experiència en l’ús de tecnologies mòbils per a fins socials i de salut. També ha participat en el desenvolupament de webs socials i relacionades amb la salut, destacant en el domini de salut 2.0.

Des de fa 23 anys SABIEN ha estat treballant amb un enfocament molt centrat en la ciutadania, la promoció de la salut i la prevenció de malalties, amb un enfocament holístic i participatiu, involucrant a les persones usuàries en el codiseny. El treball a realitzar en el projecte DIAL, com a cerca aplicar una solució tecnològica per a facilitar el dia a dia de les persones majors segons la filosofia de l’envelliment actiu i les aplicacions AAL, està en línia amb els objectius i missió del grup SABIEN.